Voorbereiding van onderhoudsbaggerwerken Waterschap Rivierenland
Projectnaam: Voorbereiding van diverse onderhoudsbaggerwerken Waterschap Rivierenland
Opdrachtgever: Waterschap Rivierenland
Periode: 2010 tot heden
Waterschap Rivierenland laat ieder jaar, verspreid over haar beheergebied, meerdere baggerwerken uitvoeren.
Niebeek heeft sinds 2010 een raamcontract met Waterschap Rivierenland. Binnen dit raamcontract zijn al meerdere baggergebieden voorbereid en uitgevoerd. Sinds 2015 heeft Niebeek een nieuw raamovereenkomst ‘dienstenbestek baggeren’ afgesloten.
Met deze overeenkomst laat Waterschap Rivierenland opdrachten uitvoeren voor het uitwerken van de profielmetingen, het berekenen van de uit de profielen af te leiden hoeveelheden en het opstellen van het baggerbestekken in de Standaard RAW 2015, inclusief de bijlagen en tekeningen op basis van de standaarden van het waterschap.
In oktober 2015 is gestart met de voorbereiding van een bestek voor onderhoudsbaggerwerk in baggergebied 17.3, een gebied binnen dorpskeren en landelijk gebied in de gemeente West Maas en Waal  en de gemeente Druten. In totaal betreft het l circa 78 kilometer A-watergangen.