Projectnaam: Depotbeheer BRL SIKB 7500 voor het rijpen van baggerspecie
Opdrachtgever: Hoogheemraadschap van Rijnland en Waterschap Vechtstromen
Periode: 2010–2015


Niebeek Milieumanagement BV heeft voor het Hoogheemraadschap van Rijnland en Waterschap Vechtstromen (voormalig Waterschap Velt en Vecht) het beheer van 9, al dan niet tijdelijke, projectgebonden baggerspeciedepots voor het rijpen van baggerspecie uitgevoerd. Niebeek is in dit kader in het bezit geweest van het procescertificaat voor de BRL SIKB 7500 ‘Bewerken van verontreinigde grond en baggerspecie’ voor SIKB-protocol 7511 ‘Landfarming, ontwatering, rijping en zandscheiding van baggerspecie’. De meeste depots zijn inmiddels ontmanteld, de overige depots worden door de opdrachtgever niet meer gebruikt voor het bergen en rijpen van baggerspecie. Het procescertificaat is daarom op verzoek van Niebeek per 31-12-2015 ingetrokken.     .
Sanering Gashaven Deventer