Indien bij een project maatregelen dienen te worden getroffen ter bescherming van flora en fauna wordt vaak door een opdrachtgever of vergunningverlener als criterium gesteld dat een ecologisch kundig begeleider op het werk aanwezig is of oproepbaar moet zijn om te controleren of de aannemer de voorgeschreven ecologische maatregelen juist uitvoert.

Niebeek kan voor verschillende type projecten en bij toepassing van verschillende maatregelen ter bescherming van flora en fauna als ecologisch deskundig begeleider optreden. Denk hierbij aan broedvogelinspecties tijdens het broedseizoen, ondersteuning en advies bij het afvangen van fauna, advies en toezicht bij maatregelen waar delen van een werkgebied gespaard moeten blijven.