Duurzaam ondernemen

 

Niebeek Milieumanagement BV heeft ervoor gekozen om duurzaam en klimaatbewust presteren te laten vastleggen in de CO₂-prestatieladder, die door de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO) wordt gewaarborgd.

De CO₂-prestatieladder is een instrument om vorm, en inhoud te geven aan duurzaamheid binnen de werkzaamheden die wij uitvoeren. Wij sturen daarbij met name op concrete resultaten zoals beperking van CO₂ uitstoot van ons wagenpark,  duurzame inkoop van materialen en gebruik van duurzame energie. In 2019 is ons kantoorpand verduurzaamd en heeft het Energielabel A gekregen. Daarbij is een energiezuinig klimaatsysteem (warmtepomp) geïnstalleerd. Tevens zijn op het dak zonnepanelen geplaatst waarmee een groot deel van onze elektriciteitsbehoefte wordt opgewekt. Daarnaast is ons kantoor van het aardgasnet afgekoppeld.

 

Onze duurzaamheidsambities gelden niet alleen voor de eigen bedrijfsvoering, maar ook bij de uitvoering van onze projecten. Wij kiezen er bewust voor om onze opdrachtgevers tijdens projecten te ondersteunen in hun duurzaamheidsambities. Hierbij zorgen wij voor een concrete invulling van (sub)gunningscriteria voor het aspect duurzaamheid. Duurzaamheid is daarbij een onderdeel van de BPKV bij aanbestedingen waarbij naast de prijs ook kwaliteit meeweegt als (sub)gunningscriterium.

CO₂-certificaat

Het niveau waarop Niebeek Milieumanagement BV omgaat met CO₂-reductie voldoet aan de eisen die de SKAO / CO-Prestatieladder stelt voor niveau 3.

Doelstelling CO₂ reductie

In ons Energie Management Actieplan is vastgelegd welke ambities wij hebben en welke keuzes wij hebben gemaakt binnen de CO₂ prestatieladder. Het voorziet erin om aan de hand van ons CO₂ -beleid de reductiedoelstellingen te realiseren.

Meer informatie:

https://www.co2-prestatieladder.nl/certificaathouders/Niebeek_Milieumanagement_bv

Downloads:

3.A.1 - CO2 Emissie-inventarisatie - Niebeek - Rapport 2022

3.D.1 Deelname initiatieven 2023

Energie management actieplan 2020-2022

Energie management actieplan 2023-2025

CO2-Footprint 2019

CO2-Footprint 2020

CO2-Footprint 2021

CO2-Footprint 2022

CO2-Footprint 2023

Keteninitiatieven

Nieuwsbrief Oktober 2023

Nieuwsbrief Maart 2023

Nieuwsbrief September 2022

Nieuwsbrief Maart 2022

Nieuwsbrief April 2021

Nieuwsbrief September 2021

Energielabel kantoor

Certificaat CO2 prestatieladder