Baggercluster 8 Oude Rijnzone
Projectnaam: Baggercluster 8 Oude Rijnzone
Opdrachtgever: Hoogheemraadschap van Rijnland
Periode project: juli 2013 tot heden
Het beheergebied van het Hoogheemraadschap van Rijnland is opgedeeld in baggerclusters om ervoor te zorgen dat in 2021 het gehele watersysteem op orde is. Na de voorbereiding en uitvoering van de baggerclusters 1, 3 en 5 is Niebeek in juli 2013 gestart met de voorbereiding van baggercluster 8. Dit cluster beslaat de diverse polders ten noorden en ten zuiden van Oude Rijn in de omgeving van Alphen aan den Rijn en bevat ca. 245 km aan watergangen. Niebeek zal de peilwerkzaamheden en bemonsteringen uitvoeren, alle overige voorbereidende onderzoeken (flora en fauna, archeologie, niet gesprongen explosieven, communicatie met de andere overheden) coördineren, de contracten opstellen en de uitvoering begeleiden (directie UAV, het toezicht en de milieukundige begeleiding). Ten behoeve van de uitvoering is het project opgedeeld in 4 deelgebieden. Voor het eerste deelgebied (ca. 67.000 m3) is in 2015 een RAW+ bestek opgesteld en is de uitvoering gestart. Het tweede deelgebied is inmiddels ingepeild en de voorbereidingen voor het contract gaan binnenkort van start. Het derde gebied wordt momenteel ingepeild en de inpeilingen voor het vierde deelgebied zullen in 2016 starten.
Pilot Drooggemaakte polder aan de westzijde te Aarlanderveen