Projectnaam: Waterbodem Gashaven Deventer
Opdrachtgever: Gemeente Deventer
Periode: 2014-2016
In opdracht van de Gemeente Deventer is in 2014 het (deel)saneringsplan voor het saneren van de waterbodem van de Gashaven te Deventer opgesteld. De waterbodemverontreiniging in de Gashaven maakt deel uit van een geval van ernstige bodemverontreiniging van de aangrenzende landbodem. Het saneringsplan betreft een nadere uitwerking van de werkwijze zoals deze met de Gemeente Deventer, Rijkswaterstaat en Waterschap Groot Salland (inmiddels Waterschap Drents Overijsselse Delta) is afgestemd. In januari 2016 is de uitvoering gestart. In opdracht van de uitvoerende aannemer voert Niebeek Milieumanagement BV de milieukundige begeleiding in het kader van de BRL SIKB 6000 protocol 6003 tijdens de sanering uit.