Opdrachtgever: Gemeente Leiderdorp, Provincie Groningen, Provincie Drenthe 

Periode project: 2018 tot heden

Om een gestructureerde aanpak van waterlopen binnen de gemeente Leiderdorp, Provincie Groningen en Provincie Drenthe voor de komende 20 jaar mogelijk te maken, zijn baggerplannen opgesteld. De baggerplannen bestaan uit een grote database waarin alle waterganggegevens zijn opgenomen en geven inzicht in de beschikbare informatie over de waterlopen, de verwachte kwaliteit en kwantiteit van de aanwezige bagger, de slibaanwas voor de komende jaren en het hieruit volgende financiële plaatje, de prioritering en planning. De baggerplannen vormen de basis voor een planmatige aanpak om te kunnen bepalen waar baggeren gewenst is.