Baggeren bermsloten  Provincie Zuid-Holland

Opdrachtgever: Provincie Zuid-Holland
Periode: 2020-2022, met verlenging van 2 jaar.

Door de Provincie Zuid-Holland is een meerjarig contract aanbesteed om ervoor te zorgen dat de bermsloten weer voldoen aan alle  leggers van de ingezeten Waterschappen en Hoogheemraadschappen. Om tot dit doel te komen is in combinatie met een baggeraannemer een samenwerking aangegaan en een meerjarig baggerplan opgesteld door Niebeek. Zo worden binnen de looptijd van het contract alle watergangen in kaart gebracht, conform de NEN5720 onderzocht en vervolgens gebaggerd. De bemoeienis en inzet voor de Provincie om toch aan de schouw van de Waterschappen te voldoen, is daarmee tot een minimum beperkt. 

Bij de voorbereiding van het project is door middel van puntmetingen het gehele areaal gemeten om een inschatting te kunnen maken welke watergangen niet voldoen aan de legger en hoe groot de baggernoodzaak is om zo een prioritering aan te geven. Op basis van deze prioritering zijn werkpakketten samengesteld. Deze werkpakketten worden vervolgens volgens de NEN5720 onderzocht zodat voor de vrijkomende baggerspecie een bestemming gevonden kan worden en gestart kan worden met het baggeren van die watergangen. Na de gehele baggercyclus van 8 jaar zijn alle watergangen gebaggerd en kan de cyclus opnieuw worden doorlopen. Alle watergangen die worden gebaggerd, worden 20 centimeter onder de legger gebaggerd (met overdiepte) zodat pas na 8 jaar, met een gemiddelde aanwas van 2,5 centimeter bagger per jaar, niet meer aan de leggerdiepte wordt voldaan. Na die 8 jaar kan dan weer tot 20 centimeter onder de legger worden gebaggerd en blijft de watervoerende functie van de watergangen geborgd.