Diverse baggerclusters

Opdrachtgever: Hoogheemraadschap van Rijnland
Periode project: 2011 t/m 2022

Het beheergebied van het Hoogheemraadschap van Rijnland is opgedeeld in baggerclusters om ervoor te zorgen dat het watersysteem op orde blijft. 

Niebeek is sinds 2011 binnen verschillende raamcontracten betrokken bij deze baggerclusters. Sinds 2011 zijn de Baggerclusters 1, 3, 5 en de regionale clusters 2014, 2016, 2017 en 2018 voorbereid en grotendeels uitgevoerd, waar bij Niebeek de peilwerkzaamheden en bemonsteringen verzorgde, alle overige voorbereidende onderzoeken (flora en fauna, archeologie, niet gesprongen explosieven, communicatie met de andere overheden) coördineerde, de contracten opstelde (zowel UAV als UAV-gc) en de uitvoering begeleidde (directie UAV, het toezicht en de milieukundige begeleiding of contractbeheersing conform de UAV-gc). Binnen elk cluster is tussen de 100 en ruim 300 km aan watergang (variërend van poldersloten tot grote boezemwateren) onderzocht en is/wordt rond de 200.000 m3 gebaggerd. Momenteel zijn er nog verschillende deelgebieden van Regionaal cluster 2016 en Regionaal cluster 2017 in uitvoering, omdat deze vertraagd zijn aanbesteed door de PFAS-problematiek. Voor Regionaal cluster 2018 geldt dat de voorbereiding in 2021 zal worden afgerond en de uitvoering van alle 5 de deelgebieden is gestart en uiterlijk in 2022 zal zijn afgerond.