Inmeten watergangen 2020

Projectnaam: Inmeten watergangen 2020 t.n.v. baggeren 2021-2022
Opdrachtgever: Waterschap Drents Overijsselse Delta 

Periode: juli t/m december 2020

Voor het Waterschap was inzicht noodzakelijk van de aanwezige hoeveelheid baggerspecie binnen een deel van het areaal. De uitvraag betreft het meten van in totaal 128 kilometer watergang, volgens de richtlijn 2501, versie van 26 maart 2020 van het SIKB. 

Voorafgaand aan de werkzaamheden is een meetplan opgesteld waarbij elke 200 meter een profiel is ingetekend op zo’n wijze dat in elk hydrovak tenminste 1 profiel is gezet. 

In totaal zijn 680 profielen gezet in een periode van ongeveer 3 maanden.   

Voor het leveren van de gegevens is door het Waterschap een aantal voorwaarden gesteld zoals het leveren middels eigen watergangcodering, per stedelijke kern, voorzien van leggers zoals vooraf door het Waterschap bepaald. Daarnaast overzichten van hoeveelheden sediment per watergang, per profiel, binnen en buiten de leggers en de gemiddelde sedimentlaagdikte per profiel. Daarnaast zijn alle gegevens ook geleverd in Autocad versie 2016 en als MET files, format van WSDOD. De profiellocaties zijn alle ingetekend in ArcGis en geleverd in format geodatabase van Esri.